Poelenwerkgroep Brummen zoekt nieuwe mensen

Na bijna 7 jaar is de poelenwerkgroep Brummen op een kritisch punt in zijn bestaan aangekomen. De organisatie wordt gedaan door slechts enkele vrijwilligers. Nu een aantal van hen om verschillende redenen stopt, is de overblijvende groep te klein geworden om de poelenwerkgroep goed te laten functioneren.

De kerngroep, die als dagelijks bestuur fungeert, heeft vastgesteld dat het voortbestaan van de groep hierdoor wordt bedreigd. Om verantwoord aan een nieuw poelenseizoen te kunnen beginnen, is versterking nodig van de kerngroep. Er is grote behoefte aan een paar initiatiefrijke en actieve mensen die tijd en energie in de organisatie van het vrijwilligerswerk kunnen en willen steken.

Wij delen onze zorg met jullie en doen een dringend beroep op jullie om met ons te proberen de groep weer op sterkte te brengen. Wanneer we daar dit jaar niet in slagen, kunnen we de inzet van de poelenwerkgroep niet langer waarborgen. We zullen onze activiteiten dan met ingang van het nieuwe jaar moeten beëindigen.

Waar zijn we naar op zoek?

Een belangrijke taak waarbij we versterking zoeken is het plannen en organiseren van poelbezoeken. In de praktijk betekent dat dat er bezoekmomenten worden afgesproken met poeleigenaren en dat op die momenten ook voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de geplande werkzaamheden te doen. In het voorjaar gaat het om inventarisatie en voorlichting en in het najaar om hulp bij onderhoudswerkzaamheden.

Een tweede taak waarbij we versterking zoeken is het vormgeven van communicatie, werving en voorlichting. Voor de poelenwerkgroep is het van levensbelang dat nieuwe vrijwilligers, poeleigenaren en andere belangstellenden de weg naar de groep weten te vinden. Ook zijn we actief op evenementen en bijeenkomsten. Om dat te ondersteunen zoeken we regelmatig de publiciteit, onderhouden we een website en zijn we actief op social media. Ook voor deze taak zoeken we iemand die hier een nieuwe impuls aan kan geven.

Meer weten?

Denk je dat één van deze taken iets voor jou is, of ken je iemand die dat zou willen? Laat het ons weten. We vertellen je graag meer over onze groep en de klus die daar ligt!

Anja Koning

Marja Oude Luttikhuis

Fons Smeur

www.poelenwerkgroepbrummen.nl/contact/

 

Welkom op de website van de PoelenWerkgroep Brummen (PWB)

 

De Poelenwerkgroep Brummen organiseert een gratis poelencursus voor mensen uit de omgeving Brummen. Ben je graag in het groen bezig en zou je meer willen weten over poelen? Meld je dan snel aan! Klik HIER voor meer informatie.

 

Een mooie poel in het landschap is niet alleen een lust voor het oog maar ook een belangrijke leefomgeving (paring, kraamplaats, overwintering) voor kikkers, padden, salamanders en insecten als libellen.
Vogels en zoogdieren drinken van het water en verschillende plantensoorten gedijen langs de rand en in de poel. Een goed aangelegde en onderhouden poel heeft een meerwaarde voor het landschap en de bijbehorende dieren en planten.


In september 2010 is door een enthousiaste groep vrijwilligers en poeleigenaren een “poelen”cursus gevolgd die werd verzorgd door Landschapsbeheer Gelderland met ondersteuning van de gemeente Brummen en de provincie Gelderland.

Hieruit is in juni 2011 de PoelenWerkgroep Brummen ontstaan.

 

 

De werkgroep:

  • Inventariseert  poelen om een beeld te krijgen van het leven  in en om de poelen in de Gemeente Brummen. De verzamelde gegevens worden ingevoerd in Telmee de nationale databank flora en fauna.
  • Geeft advies aan poeleigenaren om een zo gunstig mogelijk klimaat in en om de poel te creëren.
  • Kan helpen bij het onderhoud van de poelen.
  • Wordt geheel gedraaid door enthousiaste vrijwilligers


Mocht u meer willen weten over het werk van de Poelenwerkgroep, wilt u uw poel laten inventariseren of advies over het onderhoud? neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina.